ระบบเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (LearnKey)

LearnKey คือ เครื่องมือสำหรับเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกแห่งผ่านแพลตฟอร์มของ Gmetrix โดย LearnKey นำเสนอเครื่องมือการเรียนรู้ และฝึกฝนที่หลากหลาย อาทิเช่น วิดิโอออนไลน์, บทเรียนการเรียนรู้แบบ Project-based, สมุดคู่มือการทำกิจกรรม, แบบทดสอบเสริมการเรียนรู้ (รายงานผลสอบทันทีภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้น)

LearnKey เปรียบเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมถึงเป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ซึ่งการเรียนรู้ และฝึกฝนนั้น อ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เครื่องมือเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัลแบบปฏิบัติการจริง (LearnKey) ประกอบด้วย

 1. บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย
  • ระบบประเมินก่อนเรียน
  • บทเรียนแบบ video based learning ในทุกบทเรียน
  • แบบฝึกหัด (Exercise Labs)
  • ระบบประเมินหลังเรียน
 2. การรายงานการใช้งานระบบ
 3. สามารถดาวน์โหลด material สำหรับการเรียนออนไลน์ได้