หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)


หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่งคงปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ

จัดหลักสูตร โดย


หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

เป็นความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนใบรับรองโดย CompTIA สมาคมการค้าระดับโลกที่พิทักษ์ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นใบรับรองทางมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นกลางไม่อิงผู้ขาย และผู้ผลิตอุปกรณ์รายใด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร (Course Highlights)

  • Threat Management การจัดการภัยคุกคาม
  • Vulnerability Management การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ต่างๆ ของระบบสารสนเทศ
  • Cyber Incident Response การตอบสนองต่อภัยคุกคาม
  • Security Architecture and Tool Sets สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยและชุดเครื่องมือ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร (Target Group)

เหมาะสำหรับบุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งทางด้านไอที เช่น นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst), นักวิเคราะห์ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (Security Operations Center (SOC) Analyst), นักวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability Analyst), ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Specialist), นักวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคาม (Threat Intelligence Analyst), วิศวกรรักษาความปลอดภัย (Security Engineer) และนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Analyst)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

  • อบรมพร้อมสอบ ท่านละ 28,000 บาท
  • อบรมอย่างเดียว (ไม่รวมสอบ Certificate) ท่านละ 20,000 บาท
หลักสูตร ระยะเวลาอบรม วันที่ ราคา Enroll
หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 4 วัน 8 - 11 กันยายน 2563 28,000 Enroll

พิเศษ!! Hot Deal อบรมพร้อมสอบ 2 ท่าน ชำระค่าอบรมเพียง 53,000 บาท * (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

*ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่อบรม : ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
สถานที่สอบ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ชั้น 8 อาคารเอ็มเอส สยาม ถ.พระราม 3 จ.กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณสุกัญญา นามบุญสวัสดิ์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เบอร์โทร 02-610-3095
มือถือ 087-814-5656
อีเมล [email protected]
คุณวรรณวิชา แสงเรือง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เบอร์โทร 0-2610-3084
มือถือ 087-717-2051
อีเมล [email protected]

Share this Post