Digital Marketing


Digital Marketing

Digital Marketing

หลักสูตร วันที่ Virtual Classroom
Digital Marketing กลยุทธ์ และการวางแผนด้วยข้อมูลยุคดิจิทัล 20 กรกฎาคม 2563
ธุรกิจเติบโตได้ด้วย LINE OA (Official Account) 27 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. อบรมแบบ Virtual Classroom (ห้องเรียนเสมือนจริง)
  3. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share this Post