NEW Normal Life with ARIT Learn Practice Certify


NEW Normal Life  with ARIT Learn Practice Certify

Learn

Learn

Learnkey คือ ชุดแบบเรียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิปวิดีโอ ที่ศึกษาได้แบบไม่จำกัดระยะเวลา มีคำอธิบายคำศัพท์เฉพาะ ที่จะสอดแทรกไปด้วยแบบฝึกหัด ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ อย่างครบวงจร เมื่อเรียนแล้วอยากทดสอบตนเอง ก็มีแบบฝึกหัดไว้ให้ด้วย เป็นการรวมเอาข้อดีของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาประยุกต์รวมกับการเรียนรู้สมัยใหม่ อย่างละเอียดแบบเป็นขั้นตอน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Learnkey Click

ราคาโปรแกรมการเรียนรู้
IC3 MOS MTA ACA ESB UCU
1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


E-Book คู่มือประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีลักษณะเป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ่าน และศึกษาเอกสารได้ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การสอบใบประกาศนียบัตรสากล

ราคาโปรแกรมการเรียนรู้
EC- Council
2,500 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Practice

Practice

GMetrix คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุด GMetrix เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด สำหรับชุดฝึกฝน GMetrix นั้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMetrix Click

ราคาโปรแกรมการฝึกฝน
IC3 MOS MTA ACA ESB UCU EC- Council
1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ราคาข้อสอบ
IC3 IC3 Spark MOS MTA MCE ACA ACU ACP ESB AppleSwift UCU EC- Council
1,000 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 1,900 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 1,900 บาท 2,000 บาท 2,900 บาท 3,900 บาท 3,900 บาท

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** พิเศษเพื่อโอกาสในการได้รับใบประกาศนียบัตรทุกการสอบ เออาร์ไอที มอบสิทธิสอบซ่อมได้ฟรี

หมายเหตุ
  1. รับส่วนลดเพิ่ม 30% สำหรับผู้ที่ ซื้อ Packet (Learn+ Practice + Certified)
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ขายแบบ Packet ( IC3, MOS. MTA, ACA, ESB, Unity, EC- Council)
  4. โปรโมชั่นลด 30% ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดข้อสอบภายใต้ผลิตภัณฑ์ Microsoft 50% ได้

พิเศษ สำหรับการสอบภายใต้ผลิตภัณฑ์ Microsoft รับส่วนลด ค่าข้อสอบ 50% และรับสิทธิสอบซ่อมได้ไม่จำกัด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด Click

Share this Post