หั่นราคา! อบรม IC3 2 วันเพียง 1,990 บาท


หั่นราคา! อบรม IC3 2 วันเพียง 1,990 บาท

ARIT มอบโปรโมชั่นสุดคุ้ม อบรม IC3 Digital Literacy (2 วัน) ครอบคลุม ทั้ง 3 ทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลที่จำเป็น

Computing Fundamentals (ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์)

 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
 • ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การสำรองข้อมูล
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

Key Applications (การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน)

 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word)
 • การใช้สเปรดชีต (Excel)
 • การใช้โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint )

Living Online (การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์)

 • การใช้งานออนไลน์
 • การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ Search Engine และการใช้อีเมลเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 • เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

อ่านเพิ่มเติม : IC3 คืออะไร ? (คลิก)

วันอบรม : 30-31 มีนาคม 2563

ราคาสุทธิ : 1,990 บาท

คลิก


หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (02) 610-3095 ถึง 96
 3. วิธีการและช่องทางการชำระค่าอบรม คลิก

Share this Post