สอบไม่อั้น! ARIT BUFFET CERT.


สอบไม่อั้น! ARIT BUFFET CERT.

สอบไม่อั้น! ARIT BUFFET CERT

โปรคุ้มสุด เลือก Up Skill ไม่อั้นตามสายงาน ที่ตรงกับตัวตนของคุณ

ทุก SET ราคาเดียว 2,999 บาท !!!!

เงื่อนไข

  • ARIT BUFFET CERT. 2,999 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดโปรแกรมภายใน Set เดียวกัน
  • กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องการสอบใหม่ในโปรแกรมเดิม ต้องรอหลังจากสอบครั้งแรก 24 ชม. ผู้สอบจะได้รับ Voucher สำหรับสอบใหม่อีกครั้งโดยตรงทางอีเมล
  • กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2 และต้องการสอบใหม่อีกครั้งกรุณาติดต่อศูนย์สอบเพื่อนัดหมายวันสอบครั้งต่อไป
  • ระยะเวลาในการสอบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
  • หากต้องการสอบข้ามกลุ่มชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท/Set ;(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ใช้สิทธิการสอบได้ที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุ

  1. ผู้สอบนัดวัน เวลาสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  2. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ 02-610-3095 อีเมล [email protected]

คุณนลินธร วิมลประดิษฐ์ 02-610-3096 อีเมล [email protected]


Share this Post