ตารางอบรม

หลักสูตร จำนวนวันอบรม วันอบรม ราคา
CompTIA Cloud Essential 3 วัน 3-5 มีนาคม 2564 10,000
CompTIA CySA+ 4 วัน 9-12 มีนาคม 2564 24,500
CompTIA Project+ 3 วัน 10-12 มีนาคม 2564 19,000
CompTIA Network+ 4 วัน 16-19 มีนาคม 2564 24,000
CompTIA Security+ 3 วัน 16-18 มีนาคม 2564 19,000
CompTIA Server+ 4 วัน 23-26 มีนาคม 2564 28,000
CompTIA Cloud+ 3 วัน 23-25 มีนาคม 2564 19,000
CompTIA ITF+ 2 วัน 6-7 เมษายน 2564 4,900
CompTIA A+ (Core 1 + Core 2) 4 วัน 20-23 เมษายน 2564 19,500

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ
- ผู้ที่ต้องการสอบเพียงอย่างเดียว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-610-3097
- ขอสงวนสิทธิ์การเปิดอบรม เมื่อมีผู้สมัคร 5-7 ท่านขึ้นไป (แล้วแต่ละหลักสูตร)
- เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]


Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media