สอบ (ไม่มีอบรม)

  • Online Practice Labs (30 Days)
  • ระบบ LMS ฝึกฝนข้อสอบ
  • eBook ลิขสิทธิ์จาก CompTIA
  • 1 Exam Voucher

ตารางอบรม

หลักสูตร จำนวนวันอบรม วันอบรม ราคาอบรมพร้อมสอบ ราคาสอบอย่างเดียว
CompTIA ITF+ 2 วัน 2-3 พฤศจิกายน 2563 5,243 3,745
CompTIA Cloud Essentials 3 วัน 4-6 พฤศจิกายน 2563 10,700 3,210
CompTIA Project+ 3 วัน 4-6 พฤศจิกายน 2563 20,330 8,560
CompTIA A+  (core1 + core2) 4 วัน 9-12 พฤศจิกายน 2563 20,865 9,630
CompTIA Security+ 3 วัน 11-13 พฤศจิกายน 2563 20,330 8,560
CompTIA Network+ 3 วัน 18-20 พฤศจิกายน 2563 20,330 8,560
CompTIA Cloud+ 3 วัน 25-27 พฤศจิกายน 2563 20,330 8,560
CompTIA CYSA+ 4 วัน 15-18 ธันวาคม 2563 26,215 9,630

**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

หมายเหตุ
- สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
- หมดเขตการใช้ Voucher 15 มกราคม 2564
- ขอสงวนสิทธิ์การเปิดอบรม เมื่อมีผู้สมัคร 5-7 ท่านขึ้นไป (แล้วแต่ละหลักสูตร)
- การนัดหมายวันสอบ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหลังจากลงทะเบียนแล้ว
- เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media