ตารางอบรม

รูปแบบอบรม จำนวนวันอบรม วันที่อบรม ลงทะเบียน
Regular 4 วัน 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 Enroll
Virtual Classroom 4 วัน 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 Enroll

Regular คือรูปแบบการอบรมปกติ (อบรมที่ ARIT)
Virtual Classroom คือห้องเรียนเสมือนจริง อบรมผ่าน Video Conference

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • เอกสารประกอบการอบรม
  • ระบบ LMS ฝึกฝนข้อสอบ (ใช้งานได้ 45 วัน นับจากวันอบรมวันสุดท้าย)
  • สิทธิการสอบในหลักสูตรที่อบรม 1 Exam Voucher (สอบภายใน 45 วัน นับจากวันอบรมวันสุดท้าย)
  • อาหารว่าง จำนวน 2มื้อต่อวัน (อบรมที่ ARIT)
  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อต่อวัน (อบรมที่ ARIT)
  • ค่าบริการที่จอดรถฟรี 8 ชั่วโมง/วัน (อบรมที่ ARIT)

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media