ตารางอบรม

หลักสูตร จำนวนวันอบรม วันอบรม ราคา ลงทะเบียน
การสร้าง Visual Report by Power BI Desktop (Online) 1 วัน 17 พฤษภาคม 2564 2,900 Enroll
Microsoft Word 2016 : Basic (Online) 1 วัน 19 พฤษภาคม 2564 2,500 Enroll
Microsoft Excel 2016 : Basic (Online) 1 วัน 20 พฤษภาคม 2564 2,500 Enroll
Microsoft PowerPoint 2016 : Basic (Online) 1 วัน 21 พฤษภาคม 2564 2,500 Enroll
Big Data Bootcamp (Online) 2 วัน 18-19 พฤษภาคม 2564 15,000 Enroll
Big Data Fundamentals (Online) 2 วัน 24-25 พฤษภาคม 2564 15,000 Enroll
Big Data Advance (Online) 2 วัน 27-28 พฤษภาคม 2564 15,000 Enroll
การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น 2 วัน 1-2 มิถุนายน 2564 2,900 Enroll
ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วย Python 3 วัน 7-9 มิถุนายน 2564 6,900 Enroll
การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติด้วย Blender 3 วัน 9-11 มิถุนายน 2564 3,950 Enroll

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media