บรรยากาศการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2018

เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ARIT จัดการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2018 เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับปีนี้ตัวแทนประเทศไทย คือ นายอภิรัฐ หอวิเชียร จาก Stamford International University โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้สนับสนุนโจทย์ และconcept “Smart city” ในการออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการแข่งขันในครั้งนี้


บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this post