สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ ARIT ตรวจสอบเนื้อหาการสอบวัดทักษะด้านไอทีให้มีมาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. พ.อ.ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ [...]


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ARIT จัดอบรมหลักสูตรการใช้ Sketch up

ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ก้าวสู่ตลาดการค้าโลก [...]


ARIT ร่วมประชุมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป และทีมงาน พร้อมทั้ง Mr. Moses Wan, Vice President ประจำสาขาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจากบริษัท Certiport Inc ได้เข้าพบ ท่านเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [...]


ARIT ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์แวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things

ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี กับโครงการ Internet of Things การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์แวร์บนซอฟต์แวร์ ทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน [...]