ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน ม.รังสิต ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ คว้าแชมป์โลก PowerPoint 2016

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต น้อง ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ สาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันทักษะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 บนเวทีการแข่งขัน Microsoft Office Worldwide Championship 2017 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว [...]


บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม [...]


MOS & ACA Olympic World Championship

บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]


บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]