PowerPoint - เทคนิคการสร้างพื้นหลังด้วยตนเอง


วันนี้เราจะมา แนะนำเทคนิคการสร้างพื้นหลังด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PowerPoint

  1. เลือกรูปทรงต่าง ๆ ที่จะใช้สร้างพื้นหลัง โดยไปที่ Insert เลือกคำสั่ง Shapes แล้วเลือกรูปทรงที่ต้องการนำไปวางไว้บนสไลด์
  2. เมื่อนำรูปทรงมาวางบนสไลด์แล้ว ให้ตกแต่งตามต้องการ โดยใช้คำสั่ง Shape Fill และคำสั่ง Shape Outline เพิ่มความสนใจให้รูปทรงเหล่านั้น
  3. เมื่อตกแต่งเสร็จแล้ว ให้เลือกคลุมวัตถุทั้งหมด แล้วคลิกขวาที่วัตถุ แล้วเลือกคำสั่ง Group เพื่อจัดให้วัตถุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เสร็จแล้วให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกคำสั่ง Cut
  4. หลังจากใช้คำสั่ง Cut แล้ว วัตถุจะหายไป และสไลด์จะกลายเป็นสไลด์ว่าง ให้คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกคำสั่ง Format Background และคลิกที่คำสั่ง Picture Or Texture Fill คลิกเลือกปุ่มคำสั่ง Clipboard และเลือกคำสั่ง Tile Picture As Textureหลังจากนั้น เราก็จะได้ลวดลายพื้นหลังปรากฎบนสไลด์ครับ

เป็นไงกันบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ บางคำสั่งอาจจะเป็นคำสั่งที่ทุกคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้ว..แค่เอาคำสั่งมาใช้ร่วมกัน ก็ทำให้เราสามารถสร้างชิ้นงานได้แล้วครับ
Share this Post