เทคนิคขั้นเทพสำหรับจัดการข้อมูลซ้ำๆ ใน Microsoft Excel


วันนี้จะมาแนะนำ 3 ฟังก์ชั่น การจัดการข้อมูลซ้ำ ของโปรแกรม Excel ที่จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น กรณี รายชื่อหนังสือ ดังตัวอย่างในคลิป

 1. Conditional Formatting การจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข
  • Highlight Cell Rules ใช้เพื่อไฮท์ไลท์เซลล์ที่เลือก ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น มากหรือน้อยกว่า, ค่าซ้ำ ฯลฯ
  • Top/Bottom Rules ใช้เพื่อเลือกค่า Top 10 หรือ Bottom 10 ใน Table
  • Data Bars แยกแยะค่าในเซลล์ ความยาวหรือสั้นของ Color Bars เป็นไปตามค่าที่อยู่ในเซลล์ สีที่ยาวกว่าจะแทนค่าที่สูงกว่า
  • Color Scales จะแสดงสองหรือสามสี เพื่อแทนค่าในตาราง
  • Icon Sets มีลักษณะคล้ายกับ ตัวเลือกข้างต้นเพียงแต่เป็นรูป Icon ต่างๆ
 2. Remove duplicate การลบข้อมูลซ้ำอัตโนมัติ โดยจะมีหน้าต่าง แจ้งข้อมูลที่ซ้ำ และจำนวนคงเหลือ
 3. Data Validation การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีเงื่อนไข
  • Any value สามารถพิมพ์ค่าใดๆได้
  • Whole number ยอมให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็ม
  • Decimal ยอมให้พิมพ์เฉพาะเลขจุดทศนิยม
  • List ให้เลือกจากรายการที่มีอยู่
  • Date ยอมให้พิมพ์เฉพาะรูปแบบวันที่
  • Time ยอมให้พิมพ์เฉพาะรูปแบบเวลา
  • Text length ยอมให้พิมพ์ตามจำนวนตัวอักษร
  • Custom กำหนดรูปแบบเอง

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สำหรับ 3 ฟังก์ชั่นที่ช่วยจัดการข้อมูลที่ซ้ำกันใน โปรแกรม Excel ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในลักษณะอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมครับ ติดตามความรู้ใหม่ ๆ ได้ในครั้งหน้า แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ
Share this Post