เทคนิคการใช้ footer และ address ใน HTML5


“หลายคนคงเข้าใจว่าในการให้ข้อมูลติดต่อควรวางไว้ในตำแหน่งด้านล่างสุดของเว็บเพจเท่านั้น ความจริงการใช้แท็ก address แม้จะให้ประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมได้เพียงรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านล่างเสมอไป การนำ footer element มาใช้ร่วมกัน จะช่วยให้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านล่างสุดเสมอไป เพราะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ section นั้นด้วย เช่น หากเป็น footer ของ article ก็จะให้ข้อมูล article นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้แต่ง บทความที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนสำหรับแชร์ไปยัง social network แต่หากเป็น footer ของ body ก็หมายความได้ว่า footer นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจนี้ทั้งหน้านั่นเอง คลิกหาคำตอบเพิ่มเติมได้ใน Tip & Trick นี้”
Share this Post