แก้ปัญหาข้อความแปลกๆ ในเซลล์ที่พบบ่อย (Basic-Error)


Work From Home กันยาวๆ ... สำหรับใครใช้ Excel ทำงาน ? แล้วเจอปัญหาข้อความแปลกๆ ไม่ต้องตกใจ ‼️ วันนี้ เรามีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆมาฝากกัน
การแจ้งเตือนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในขณะทำงานหรือเวลาป้อนข้อมูลใน Excel แล้วพบสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือข้อความแปลกๆ ในเซลล์ เช่น ######, #NULL!, … ไม่ต้องตกใจ เพราะนั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ Excel พยายามจะบอกว่ากำลัง งง กับข้อมูลบางอย่างในเซลล์ที่เหมือนจะไม่เข้าพวก


มาดูวิธีแก้ไข ที่ง่ายๆ ตามตารางสรุปนี้
ข้อความแปลกๆในเซลล์ สาเหตุ การแก้ไข
#####
 • ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ มีความยาวเกินความกว้างของคอลัมน์
 • วันที่หรือเวลาเป็นค่าติดลบ
 • ปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ให้กว้างขึ้น
 • ตรวจสอบลำดับการคำนวณค่าเวลา
#DIV/0!
 • ใช้เลขศูนย์เป็นตัวหาร เช่น 24/0 หรือใช้เซลล์ว่างๆ เป็นตัวหาร
 • ตรวจสอบไม่ให้เลข 0 เป็นตัวหาร
 • ตรวจสอบไม่ให้เซลล์ว่าง เป็นตัวหาร
#VALUE!
 • ใช้ตัวดำเนินการ อาร์กิวเมนต์ผิดประเภท เช่น ใช้ฟังก์ชัน =DATE(B3) ข้อมูลในเซลล์ B3 จะต้องเป็นรูปแบบวันที่เท่านั้น
 • ตรวจสอบอ้างอิงค่าตัวแปร หรือพารามิเตอร์ให้ถูกต้อง
#NAME?
 • ชื่อเซลล์และชื่อฟังก์ชันที่อ้างอิงนั้น ไม่มี ไม่ถูกต้อง หรือสะกดผิด
 • ลืมใส่เครื่องหมาย “ ” ในส่วนที่เป็นข้อความ
 • ลืมใส่เครื่องหมาย : ในฟังก์ชันที่อ้างอิงช่วงเซลล์
 • ตรวจสอบชื่อเซลล์และชื่อฟังก์ชันที่อ้างอิง
 • ใส่เครื่องหมาย “ ” ในส่วนที่เป็นข้อความ เช่น =IF(A1>50,“Pass”,“Fail”)
 • ใส่เครื่องหมาย : ในฟังก์ชันที่อ้างอิงช่วงเซลล์ เช่น =SUM(B2:F5)
#N/A
 • ใช้ตัวแปรไม่ตรงกับฟังก์ชัน เช่น ใส่หมายเลขคอลัมน์อ้างอิงช่วงเซลล์ที่ฟังก์ชันไม่สามารถตรวจพบได้
 • ตรวจสอบตัวแปร และแก้ไขให้ถูกต้อง
#REF!
 • มีการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง
 • ไม่พบเซลล์ที่ต้องการอ้างถึง
 • ตรวจสอบเซลล์ที่อ้างอิงถึงให้ถูกต้อง
#NUM!
 • ใช้พารามิเตอร์ที่เป็นรูปแบบข้อความ ทั้งที่ควรจะเป็นรูปแบบตัวเลข
 • ตรวจสอบใช้พารามิเตอร์ที่ใช้ ต้องเป็นรูปแบบตัวเลข
#NULL!
 • ลืมใส่เครื่องหมาย , แต่กลับไปใช้การเว้นวรรคในฟังก์ชันที่มีการอ้างอิงเซลล์ต่อเนื่องหลายช่วง เช่น =SUM(D2:D5 E2:E5)
 • ตรวจสอบการใส่เครื่องหมาย , ในฟังก์ชันที่มีการอ้างอิงเซลล์ต่อเนื่องหลายช่วงให้ถูกต้อง เช่น =SUM(D2:D5,E2:E5)

รู้อย่างนี้แล้วขอให้สนุกกับงาน คราวหน้าเจอ error แบบนี้อีกก็ไม่ต้องกังวลใจกันละนะทุกคน ^_^

Share this Post