ย้อนสถิติ 5 ปี การมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ ส่งผลอย่างไรกับการพัฒนาองค์กร


เข้าสู่กลางปี 2565 แล้ว ครึ่งปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะลักษณะการดำเนินงานในสถานประกอบการต่าง ๆ บางแห่งกลับมาทำงาน Onsite ตามปกติ บางแห่ง Work From Anywhere 100% หรือบางแห่งยังสลับกันไปมา ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบออนไลน์ของสถานประกอบการย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความนี้จึงจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูสถิติ 5 ปี ของการมี / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด ซึ่งข้อมูลตัวเลขในบทความนี้สืบค้นจากรายงานการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560-2564

9 แสนแห่งมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

จากการสำรวจในปี 2564 ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 1 คนขึ้นไปเป็นจำนวนประมาณ 2.5 ล้านแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ โดยขนาดของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก จึงทำให้ภาพรวมของการมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีค่าไม่สูงมากนัก แต่จะเห็นได้ว่าแนวโน้มนั้นขยับเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ก็มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานประกอบการสามารถเข้าถึง และนำไปใช้งานได้มากขึ้น รวมถึงตัวพนักงานเองสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น

1.15 ล้านแห่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน

แม้ว่าผลการมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานจะมีตัวเลขไม่สูงมากนัก แต่การมีการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีมากขึ้นกว่า 2 แสนแห่ง ซึ่งตัวเลขนี้วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะมีสถานประกอบการขนาดเล็กหลายแห่งที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์การใช้งานอื่นอย่าง โทรศัพท์สมาร์ตโฟน โดยเฉพาะสถานประกอบการด้านการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจากผลการสำรวจจะเห็นได้ชัดว่า ตัวเลขในปี 2564 นั้นก้าวกระโดดจาก 4 ปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัว

ทั้งนี้ก็มาจากสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลให้การพบปะ นำเสนอสินค้า หรือประสานงานการค้าติดขัด พนักงานในสถานประกอบการจึงจำเป็นต้องผลักดันตัวเองเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งอีเมล การประชุมออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์

สถานประกอบการใช้อินเทอร์เน็ตด้านใดบ้าง

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกเราว่า ปี 2564 นั้น ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านต่าง ๆ สูงขึ้นมาก ซึ่งสามารถจัดลำดับวัตถุประสงค์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้

 1. ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 2. ใช้รับส่ง e-mail (บทความแนะนำ : 7 คอร์สแนะนำที่ให้คุณทำได้มากกว่าแค่รับ-ส่งอีเมล)
 3. ใช้สนทนาสื่อสารทาง Instant Massage เช่น Line WeChat
 4. ใช้ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า
 5. ใช้ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
 6. ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)
 7. ใช้ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ยื่นภาษีออนไลน์ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
 8. ใช้โทรศัพท์ ประชุมออนไลน์
 9. ใช้เพื่อประกาศรับสมัครบุคลากรภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ
 10. ใช้เพื่ออบรมความรู้ให้กับบุคลากรผ่านระบบ e-learning
 11. ใช้เพื่อจัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ Digital เช่น E-Coupon ซอฟต์แวร์ ใบจองการเดินทาง

ส่งผลอย่างไรกับการพัฒนาองค์กร

จากข้อมูลที่มีการใช้ ICT (Information and Communication Technology) มากขึ้นเรื่อย ๆ ในสถานประกอบการ ทำให้หลาย ๆ องค์กรจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรซึ่งคือทรัพยากรสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร บุคลากรทุกคนควรมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต อย่างเป็นมาตรฐานเพื่อให้สอดรับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ต้องก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด

องค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับองค์กรจึงหนีไม่พ้นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเริ่มจากการใช้งานพื้นฐานดิจิทัลอย่าง IC3 Digital Literacy ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้จากหน่วยงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ครอบคลุม 7 ทักษะจำเป็นของการเป็นพลเมืองดิจิทัล ได้แก่

 • ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
 • ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล
 • ทักษะการจัดการสารสนเทศ
 • ทักษะการสร้างสรรค์เนื้อหา
 • ทักษะด้านการสื่อสาร
 • ทักษะด้านการทำงานร่วมกัน
 • ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย

ประโยชน์ของการรู้ดิจิทัล คือ ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น

หากหน่วยงานของท่านสนใจพัฒนาความรู้สามารถเลือกให้ ARIT ช่วยออกแบบการอบรมพร้อมสอบในรูปแบบองค์กรจำนวนเยอะ ๆ ได้ทั้งแบบเรียน Onsite และ แบบเรียน Online สามารถติดต่อฝ่ายฝึกอบรมได้ที่ 02-610-3095

ข้อมูลอ้างอิง :

Share this Post