ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ - ห้องสัมมนา

ขนาดห้องอบรม
 • 10-12 ที่นั่ง (MB : Megabyte), 20 ที่นั่ง (GB : Gigabyte), 38 ที่นั่ง (TB : Terabyte)
อุปกรณ์มาตรฐาน แบ่งเป็น 5 แบบดังนี้
แบบที่ 1 (Desktop PC)
 • CPU: intel i3-530 2.93 Ghz
 • RAM: 8 GB
 • Monitor: 21.5”
แบบที่ 2 (All in One)
 • CPU: intel i3-2120 3.30 Ghz
 • RAM: 12 GB
 • Monitor: 21.5”
แบบที่ 3 (Desktop PC)
 • CPU: intel i5-7500 3.40 Ghz
 • RAM: 16 GB
 • Monitor: 21.5”
แบบที่ 4 (Notebook)
 • CPU: i5 2450M 2.50GHz
 • RAM: 6 GB
 • Monito: 15"
แบบที่ 5 (Notebook)
 • CPU: i7 8550U 1.80 GHz
 • RAM: 16 GB
 • Monito: 15"

อุปกรณ์ภายในห้อง
 • Projector/ Whiteboard
 • Microphone / Sound system
 • Internet / Wi-Fi
รายการอาหารว่าง/อาหารข้าวกล่อง(ชุด)/อาหารบุฟเฟ่ต์
รายการอาหารว่าง
 • กาแฟสำเร็จรูป / ไมโล / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 1ชิ้น
 • กาแฟสำเร็จรูป / ไมโล / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 2 ชิ้น
 • กาแฟสด / โกโก้ / ชา / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 1 ชิ้น
 • กาแฟสด / โกโก้ / ชา / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 2 ชิ้น
อาหารข้าวกล่อง(ชุด)
 • ข้าว+กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว + ผลไม้1 อย่าง
 • อาหาร Delivery อาทิ เช่น Chester’s Grill, KFC, MK, Mushi Delivery เป็นต้น
 • อาหาร Delivery ( VIP) อาทิ เช่น S&P, OISHI, Yayoi เป็นต้น
อาหารบุฟเฟ่ต์
 • ข้าว / กับข้าว 4 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง
 • ข้าว / กับข้าว 6 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง
 • ข้าว / กับข้าว 8 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

infoarit@ar.co.th

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media