อ.วิรัตน์ พุทธาพร

Instructor

ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
  • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • CompTIA
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

infoarit@ar.co.th

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media