โดดเด่นกว่าใครด้วยเทคนิค Presentation ที่คว้าความสนใจได้อยู่หมัดทั้งชั้นเรียน

โดดเด่นกว่าใครด้วยเทคนิค Presentation ที่คว้าความสนใจได้อยู่หมัดทั้งชั้นเรียน

การนำเสนองานจะอาศัยเพียงผู้นำเสนออย่างเดียวไม่ได้ สิ่งที่ต้องมีควบคู่กันก็คือ การมีสื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้รับฟังสนใจ และสื่อความหมายของเรื่องที่นำเสนอให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจน ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการนำเสนอ และสร้างความเป็นมืออาชีพในการนำเสนองาน

หลักสูตรฝึกอบรม โดดเด่นกว่าใครด้วยเทคนิค Presentation ที่คว้าความสนใจได้อยู่หมัดทั้งชั้นเรียน จะตอบสนองให้ทุกท่านได้สามารถสร้างสื่อนำเสนอให้มีความน่าสนใจ มีความสมบูรณ์แบบ ดูเป็นมืออาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองในสายงานได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักกับการสร้าง และออกแบบงานนำเสนอแบบให้มีความน่าสนใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจแนวคิดการออกแบบสื่องานนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10
 • เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office PowerPoint

ระยะเวลาอบรม

3 ช.ม

หัวข้อการอบรม

 • เทรนด์การออกแบบในปัจจุบัน
 • เทคนิค Flat Design
 • เทคนิคการเลือกใช้โทนสี
 • เทคนิคการ Mix and Match ตัวอักษร
 • การสร้าง Information Graphic อย่างง่าย
 • เทคนิคการเตรียมเนื้อหาสำหรับใส่ในงานนำเสนอ
 • การแทรกวัตถุ และองค์ประกอบอื่น ลงบนสไลด์
  • การแทรกรูปภาพ และการปรับแต่งรูปภาพ
  • การแทรก SmartArt และการปรับแต่ง SmartArt
  • การเทรก Videoและการปรับแต่ง Video
  • การแทรกแอนิเมชั่น (Animation)
 • การจัดการการเปลี่ยนสไลด์ (Transition)
 • การ Export ไฟล์
  • การ Export ไฟล์ในรูปแบบ PDF
  • การ Export ไฟล์ในรูปแบบ Video
  • การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ JPG, PNG

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media