เริ่มต้นใช้ Microsoft Forms แบบจอมขมังเวทย์

เริ่มต้นใช้ Microsoft Forms แบบจอมขมังเวทย์

การสร้างแบบสอบถาม หรือการสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล เช่น ข้อมูลสมาชิกของลูกค้า ในยุคก่อนนิยมนำแบบฟอร์มนั้นไปให้ลูกค้ากรอกข้อมูล แล้วให้พนักงานบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่หลายขั้นตอน แต่ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้เชิงวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้

Microsoft Forms เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแบบสอบถาม (Form) สร้างแบบทดสอบ (Quiz) เป็นเครื่องมือที่มีอยู่บน Microsoft Office 365 สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม การสร้างแบบสอบถาม (Form) หรือแบบทดสอบ (Quiz) ไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ออกมา แล้วไปเดินแจกให้ลูกค้าเขียนข้อมูลลงไป แต่สามารถเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งรองรับการดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการสำคัญในการสร้างแบบสอบถาม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการสำคัญในการสร้างแบบทดสอบ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการสำคัญในการสร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับสามารถสร้างแบบสอบถาม ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Forms
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับสามารถสร้างแบบทดสอบ ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Forms

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10
 • เป็นผู้มีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365

ระยะเวลาอบรม

3 ช.ม

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำโปแกรม Microsoft Forms
 • หลักการสร้างแบบสอบถาม
 • หลักการสร้างแบบทดสอบ
 • หลักการสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
 • การสร้างแบบสอบถาม (New Form) ด้วย Microsoft Forms
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Choice
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Text
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Rating
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Date
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Ranking
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Likert
  • การ Upload File ลงในแบบสอบถาม หรือฟอร์มกรอกข้อมูล
  • การสร้างคำถามในรูปแบบ Net Promoter Score®
 • การสร้างแบบทดสอบ (New Quiz) ด้วย Microsoft Forms
  • การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย (Choice)
  • การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย (Text)
  • การสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับ (Ranking)
 • การกำหนด Section
 • การทำ Branching
 • การเปลี่ยน Theme ให้ฟอร์ม หรือแบบทดสอบ
 • การปรับตั้งค่าฟอร์ม หรือแบบทดสอบ
 • การแชร์ฟอร์มให้กับผู้อื่น
  • การแชร์ผ่าน Link
  • การแชร์ผ่าน QR Code
  • การแชร์ผ่านการฝัง (Embed) ลงบนเว็บไซต์
  • การแชร์ผ่าน Email
 • การดูสรุปผลข้อมูลของฟอร์ม หรือแบบทดสอบ
  • การดูสรุปผลบนเว็บไซต์ (Responses)
  • การดูสรุปผลข้อมูลบน Microsoft Excel

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media