เนรมิตรห้องเรียน Gen ใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ (Zoom Clound Meeting)

เนรมิตรห้องเรียน Gen ใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ (Zoom Clound Meeting)

การใช้งาน Zoom และเทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

3 ช.ม

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media