อ.ยุวดี ดวงเดือน

Instructor

ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
    • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

infoarit@ar.co.th

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media