EC-Council Certificate

รู้มั๊ยว่า....ตลาดแรงงานขาดคนที่มีทักษะทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นจำนวนมากยิ่งสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมการใช้ออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ ความต้องการคนที่จะมาบริหารจัดการความปลอดภัยในโลกออนไลน์ก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน แต่ในปัจจุบันนี้ ความต้องการคนที่มีทักษะด้านนี้ (Demand) ยังคงมีมากกว่าอุปทาน (Supply) คือความต้องการของตลาด ซึ่งเห็นช่องว่างที่ค่อนข้างกว้าง และไม่มีความสอดคล้องกัน

ความปลอดภัยในโลกออนไลน์สำคัญต่อการทำธุรกิจ และตัวเราเอง มากแค่ไหนในยุคดิจิทัล? คุณลองตั้งคำถามให้ตัวเองว่า ถ้าข้อมูลในองค์กรของคุณถูกคนเข้ามาล้วงข้อมูล โจมตี ทำลายข้อมูล โจรกรรมข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดของคุณ จะมีผลกระทบต่อการทำงานของคุณยังไง? สิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าองค์กรคุณดำเนินธุรกิจไม่ได้ จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อหน้าที่การงาน เงินเดือน รายได้ ที่ส่งผลต่อไปยังครอบครัว และการดำรงชีวิตต่อๆ ไป หรือแม้แต่ในมุมของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าเกิดมีใครนำข้อมูลของคุณไปสร้างความเสียหายกระทบต่อชื่อเสียงของคุณ กระทบต่อการใช้ชีวิต ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คุณจะมีคำตอบทันทีว่า ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

คนที่มีความรู้เกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงเป็นคนที่สามาถสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง และเป็นบุคคลที่ทุกภาคธุรกิจต้องการ เพราะองค์กรทุกแห่งจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายจากการถูกโจมตีในทุกรูปแบบบนโลกออนไลน์ ดังนั้น การลงทุนด้านบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ จึงคุ้มกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร สำหรับเส้นทางสู่การเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่กลุ่มคนไอทีจะพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการเป็นคนที่มีทักษะด้าน Security ทักษะที่ ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน พิสูจน์ตัวเองและยกระดับรายได้ของคุณ ด้วย “EC-Council Associate certifications” ใบรับรองที่จำเป็นต้องมี เพื่อการันตีศักยภาพ และความรู้เฉพาะด้านของคุณ

“Cybersecurity skills are in high demand. Get started with EC-Council Associate certifications”EC-Council Associate Certifications คือ ใบรับรองที่การันตีทักษะด้าน Cybersecurity อย่างผู้เชี่ยวชาญที่ทั่วโลกให้การยอมรับ พิสูจน์ความสามารถแบบเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 2 โปรแกรม

  • The Ethical Hacking Associate (E|HA) certification ประกาศนียบัตรที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและวิธีการของแฮกเกอร์ที่เป็นอันตราย ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • The Cyber Forensics Associate (C|FA) certification ประกาศนียบัตรที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการลักลอบการโจมตี และถูกแยกหลักฐานรายงานอาชญากรรม รวมถึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media