ARIT เดินหน้าพัฒนาทักษะ ให้กลุ่มบุคลากรไอที

การจัดอบรมเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที ให้มีทักษะที่สำคัญ ตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ด้วยหลักสูตร Performance Testing: Design, Execute and Analyst ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2563 (9.00-16.00 น.) 6 ชั่วโมงต่อวัน ณ ห้องอบรม Terabyte Room บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น8 โดยทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าอบรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
Share this Post