IC3 หนึ่งในหลักสูตรปลดล็อคการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล

กระทรวงศึกษาธิการปลดล็อคการศึกษาไทย เปิดห้องเรียนออนไลน์แห่งชาติที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “Education Digital Disruption: ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล” พร้อมเปิดประสบการณ์แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ “DEEP” หรือ Digital Education Excellence Platform ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

โดยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้เป็นหนึ่งในหลักสูตรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ ให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นทักษะเฉพาะทางตามความต้องการของตลาด ผ่านแพลตฟอร์ม DEEP (Digital Education Excellence Platform) ในหมวดวิชาบังคับซึ่งเป็นรายวิชาที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องรู้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ต่างๆ ได้มากขึ้น มุ่งพัฒนา 2 ทักษะสำคัญตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทั้งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มา: https://moe360.blog/2020/08/31/digital-education-excellence-platform/
Share this Post