เออาร์ไอที พร้อมแชมป์โลก Microsoft คนล่าสุด เดินทางเข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้แทนจาก Microsoft ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทเออาร์ไอทีเดินทางพร้อมกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ แชมป์โลกจากเวที MOS World Championship 2017 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Microsoft ประจำประเทศไทย ณ อาคาร All season กรุงเทพ พร้อมพบปะกับผู้แทนจาก Microsoft ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กไทยที่สามารถคว้ารางวัลแชมป์โลก ในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint version 2016 ซึ่งถือเป็น Version ล่าสุดของชุดโปรแกรม MS Office โปรแกรมสำนักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก [...]

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน ม.รังสิต ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ คว้าแชมป์โลก PowerPoint 2016

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต น้อง ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ สาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันทักษะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 บนเวทีการแข่งขัน Microsoft Office Worldwide Championship 2017 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม [...]

MOS & ACA Olympic World Championship

บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

ARIT ร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ดีป้ายกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย) [...]