บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0” เพื่อร่วมรับฟังนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเปิดงาน พร้อมแถลงนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมด้านมาตรการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานยังได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน เข้าร่วมเสวนาและแถลงผลสำเร็จเรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพันธมิตรในการผลักดันและส่งเสริมมาตรการให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย

Share this post