เด็กไทยเก่ง คว้าแชมป์โลก 2 เวทีการแข่งขัน Microsoft และ Adobe ให้กับประเทศไทย

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Worldwide Championship และเวที ACA Olympic World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจัดมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว ในแต่ละปีจะมีประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจำนวนประเทศสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 50 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งผลการแข่งขันเยาวชนทั้งคนสามารถคว้ารางวัลได้ ดังนี้

เวที Microsoft Office Specialist World Championship 2018
1. นายอาภากรณ์ เก่งการนา นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชนะเลิศ จากโปรแกรม Microsoft Word 2016

2. นายนัทธพงศ์ ถือมาลา นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลชนะเลิศ จากโปรแกรม PowerPoint 2013

3. นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรม PowerPoint 2016
ในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2018

เวที Adobe Certified Associate World Championship 2018

4. นายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ผู้ชนะเลิศการออกแบบกราฟิกดีไซน์

5. นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนดีกุล นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบกราฟิกดีไซน์

6. นายคีรีธาร ศิริเวช นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รางวัลชมเชย การออกแบบกราฟิกดีไซน์


Share this post