อ.วิรัตน์ พุทธาพร


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
  • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • CompTIA
Resume